31.3.11

En lettelses sukk: to interessante artikler om bruk av skihjelm og vurdering av skredfare....

Jeg fikk lese to fine artikler i dag som jeg vil anbefale videre til toppturglade folk....første omtaler bruk av skihjelm og hvorvidt slikt utstyr kan bidra til å øke sikkerheten.....som mange vet, er jeg selv ikke så veldig glad i bruk av skihjelm..... Link til artikkelen ligger her.

Den andre artikkel omtaler NGI sin vurdering av skredfaren og er helt i overenstemmelse med det som jeg og flere av mine venner har opplevd flere ganger denne vinteren og også allerede siste vinter....Skredfare er noe som må vurderes veldig nøye fra dag til dag og du kan ikke bare stole på vurderingen som du eller noen venner har gjort dagen før....ikke minst er det vanskelig med NGI sine vurderinger i forbindelse med bratt friluftsliv! Du MÅ ha god opplæring og du bør oppdatere deg kontinuerlig samt at du vurderer forholdene kontinuerlig selv på tur!!

Kos dokker, vi snakkes på tur plutselig!