1.4.10

Buren (802moh): var på arbeid igjen, liten kveldstur etterpå...Var på arbeid igjen. Dro med Claudia på en liten kveldstur etterpå. Knallvær med sol, varme temperaturer og blå himmel hele dagen. Snøen på Buren (802moh) hadde fortsatt ganske mye vinterpreg, dette tatt i betraktning. Bruker man de vanlige rutene på Buren, så er det imidlertid nesten forhold som på en skibakke.....likevel grei og ganske sikker kveldstur, vi holdt oss på de slakere bakkene i dag....

Nesten samtidig med vår tur på Buren har det kun noen få kilometer unna skjedd en tragisk skredulykke  i en bratt nordvendt renne på Durmålstinden på Kvaløya. Mens vi var på tur på Buren, observerte vi mange folk med svært moderate skiferdigheter som til dels var på tur i meget bratt terreng i store grupper....i de allerbratteste hengene samlet seg flokkene og sto der i timesvis, siden de ikke turte helt å ta seg ned.....

Det er vel på ingen måte meningsfult å komme med etterpåklokskap etter dette som har skjedd. Alle av oss uansett erfaring og kunnskapsnivå som ferdes i bratt terreng har en viss restrisiko at de blir tatt av snøskred, selv om vurderingen kanskje var ok. Men jeg synes i hvert fall at det må jobbes mer med forebyggende arbeid, når jeg ser hvordan mange folk beveger seg i terrenget. Skredopplæring, kurs og lignende tilbud bør fremmes. Fornuftig og målrettet opplysning om forholdene i steden for svart-hvite oppslag i mediene. De bidrar helt sikkert ikke til en forbedret risikokultur ved å lage panikk i store deler av befolkningen. Når man over mange uker diffust varsler "stor skredfare", så er akkurat dette som kommer til å skje, at mange som vil kjøre bratt, dritter i dette uten å foreta en grundig ny vurdering av situasjonen. Litt mer differensiert tenking, det trenger en her, om en vil oppnå brattkjørerne også..... Også røde kors burde tenke over dette med forebyggende arbeid i steden for nesten utelukkende satsing på berging....

Hvil i fred Endre og Brigitte!