13.2.10

Buren (802moh): skiføre for brede planker i dag.....

Det er "normalveien" min opp og ned. Det finnes mange varianter med brattere og slakere helning, se selv på kartet før du legger ut på tur dit!


Var som "flying doctor" i Alta hele uke for å sikre god spesialistdekning i Finnmark....det betyr lange arbeidsdager og så var det lite anledning til skitur til tross for fantastisk vær...var så litt irritert over værmeldingen for lørdag og søndag, men fant til slutt ut at jeg ikke skal bry meg om den i særlig grad. Tok det altså på sparket og dro på solotur til Buren (802moh). Jeg har allerede mange ganger vært der, men denne vinetersesongen var det min første tur dit.

Yr.no hadde spådd stor rasfare grunnet store nedbørsmengder, vind og utstabile snølag og så måtte turen og ruten velges med omhu. Buren (802moh) byr på bratt nok nedkjøring for dager med mye løssnø og samtidig er terrenget ved klokt rutevalg relativt lite skredutsatt. Jeg vurderte skredfaren på turen i dag lokalt i hvert fall ikke høyere enn grad 3, det var ingen spontane ras og nesten ikke drønnlyder i snødekket. Grad 3 har vi i Alpene hatt halvparten av vinteren og dette er således en helt vanlig situasjon for den som er vant med toppturer i Alpene. En slik situasjon krever god planlegging og varsom lokal vurdering, men gjør det absolutt mulig å være på tur.

Gløtt av sol imellom....

Og det var Kanada-føre!! Jeg koste meg på hele veien opp og ned med store mengder urørt løssnø uten å bli forstyrret av andre.....selvfølgelig ble det da 2 turer og opp ned, selv om det ble ganske mye vind på andre tur opp etter hvert! Måtte til og med trakke sporet opp en gang til på andre tur opp, siden sporet var  nedsnødd igjen.
Utsikt på Ersfjord: det ble skikkelig vind med snøfokk etter hvert....

Skal bare si at enhver som legger ut på tur ved slike forhold må foreta en egen lokal vurdering av rasfaren, det er ikke forsvarlig å gi generelle anbefalinger!! Situasjonen kan være en annen allerede i morgen!