5.4.10

Jiehkkevarri-traversering med Tilmann og Petter