12.3.10


Fredrik. Yngve og Claudia på toppen: toppvarden nesten usynlig i bakgrunnen