15.1.12

3-dagers grunnkurs snøskred: meget vellykket opplegg med 25 deltakere og 4 instruktører i regi av FSG...

Det har tatt litt tid til å forberede alt til kurset, å få teoridelsen på plass, å leie lokaler, å tenke gjennom hele opplegget og forberede konkrete detaljer. Da var det gledelig å se at kurset var fulltegnet med 25 engasjerte deltakere, både medlemmer og ikke-medlemmer i FSG, med ulik bakgrunn, ski- og skredkunnskap. En kjempehyggelig gjeng var det på kurset og hele opplegget ble meget vellykket.

Teoriøkt fredag ettermiddag over mer enn 3 timer, skredtyper, statistikk, terreng, nedbør, vind, snøomvandling, snøstabilitet og dens vurdering, samt prinsipper ved kameratredning var temaene som ble tatt opp. Lang uteøkt med trening på rutevalg, risikoreduserende tiltak, bratthetsmåling, terrengvurdering, kameratredning, V-shape, snøprofil og kompresjonstest på lørdag. Deretter nok en teoriøkt om den menneskelige faktoren på tur, samt risikoreduserende tiltak i gruppen og så 3 x 3 metoden i teori og praksis som planleggings- og gjennomføringsintrument på topptur....det ble en lang dag på lørdag, pizzamiddag med brus, som var inkludert i turavgiften, hjalp både instruktørene og deltakerne å opprettholde oppmersomhetsnivået og engasjmentet. Søndagsturen ble planlagt i små grupper med 3 x 3 og til tross for kuling og meldt regnvær fikk vi oss en fin tur og det var god anledning til å trene teorien i praksis. Været gjorde nok at vi valgte å snu før toppen var oppnådd, men 500 høydemeter med bra skiføre ble slitets lønn...sosial kursavslutning på cafe i byen, god mulighet til kursrefleksjoner, talbakemeldinger og ikke minst til å knytte nye turkontakter...

Snøprofil og graving var selvsagt en sentral del på kurset, men hovedvekten la nok på å formidle god terrengobservasjon og godt rutevalg i stedenfor å bruke altfor mye tid på å grave seg ned i dybden. Selvfølgelig ble det ivrig trent på kameratredning med skredsøker og søkestang, men kursets prioritet var å forebygge fremfor å berge...

Stor takk til mine medinstruktører Yngve og Håvard, samt instruktøraspirant Margarete! Dere har alle gjort en fabelaktig innsats! Ikke minst takk til Claudia og til Camilla som har hjulpet oss med en rekke praktiske detaljer! Takk til Turlagskontoret som har tatt imot påmeldingene! Og selvsagt takk til alle kursdeltakere, som har stilt opp med mye engasjment, kunnskap og godt humør! Vi satser på flere slike kurs etter hvert!


Lang praksisøkt ute på lørdag etter teorikveld på fredag.....


 I gryten og rennene ved lille Blåmannen var det godt nok med snø for å grave skikkelig profil og for å demonstrere lagdeling på profil og med kompresjonstest....gruppene er i full sving...


Bra kulisse og for å trene på kameratredning.....


og først da det ble mørkt, rente vi ned igjen....


etter nok en lang teoriøkt lørdag ettermiddag ble de planlagte turer til Steinskardtinden og Skitntinden gjennomført på søndag....


Vær og vind skapte nok utfordringer og det var god anledning til å diskutere rutevalg, gruppedynamikk og risikoreduserende tiltak....


også dette at man lærer seg å snu, er en viktig del av kurset og økende vind og nedbør fikk oss nok til å gjøre dette et stykke før toppen....


Sosialt samvær og kursrefleksjoner etterpå, fint dette og....


selv om vi i hui og hast var nødt til å omdisponere, fordi Flyt ikke åpner før klokka 3 på søndag og været hadde tvunget oss tilbake til byen allerede i 1-tida....