SnøskredSelvstendig og fortløpende vurdering av skredfare og rutevalg på topptur er meget viktig. Som litteratur til kunnskapsbygning kan det blant annet anbefales følgende bøker (flere av dem kan kjøpes ved eksponert.no):
- Den lille skredboka ved Kjetil Bratlien: en god og oversiktlig innføring i temaet
- Skredfare ved Markus Landrø: omfattende bok om tematikken.
- 3 x 3 ved Werner Munter: Alpeklassikeren som fortsatt er uunværlig for selvsendig risikovurdering

I dag skjer det meste på nett. Her noen nettsider med generell informsasjon om snøskred.
- NGI sin nettsida om snøskred
Sveitsisk institutt for snøskred og skredvarsler
- Whiterisk.org: interactive avalanche guide
www.avalanche.org: oversikt over lokale europeiske skredvarsler
- kanadisk nettsida om snøskred

Blant annet i Alpelandene er det helt vanlig med regionalt skredvarsel, mens det ikke er tradisjon for noe slikt i Norge. NGI jobber imidlertid med å bygge opp et tilsvarende tilbud i Norge:

Generell informasjon om prosjektet

Link til prøvevarslene

God skredkursing ansees som et must for alle som vil ferdes i bratt terreng, uansett om det finnes lokal skredvarsel eller ikke. God kunnskap om vurdering av terreng og rute på kart og på tur, god kunnskap om vær og snø, samt  gode rutiner for kameratredning er  uunværlige faktorer på vinter topptur i bratt lende. Den menneskelige faktor står helt sentralt som årsak til skreduluykker. Lær deg mer om snøskred! Kurs i Troms som særlig er rettet til folk som vil ferdes i bratt lende på lagdelt snø tilbys eksempelvis av

-Midnight sun mountain guides

-Fjellsportgruppa i Troms turlag


DNT fjellsport har utviklet en kursstige "instruktør snøskred" som omfatter alt fra dagskurs for nybegynnere til veilederkurs for fremtidige instruktører. Stigen er enestående i Norge så langt, Norsk Fjellsportforum har så langt ikke etablert et tilsvarende utdannelsestilbud. Stigen er vedtatt av DNT fjellsport, men er fremdeles under tilpasning og justering.

Link til skredstige DNT

3 x 3 metoden ved Werner Munter er for oss uunværlig for turplanlegging og vurdering av skredfaren underveis. Av den grunn skal en forenklet versjon av metoden på norsk gjengies her:


Godt kartmateriale er meget viktig og NGI´s / Forsvarets skredkart kan hjelpe med å vurdere helling og faresonen:

Link til NGI´s skredkart